Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan
epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet.
Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja
soveltuvuus iäkkäille.


Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään
asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta.
Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.


Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä
sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä.


Valmisteet kirjataan taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti
palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen.
Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin.
Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden
tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelu maksaa 35€.