Koneellinen annosjakelupalvelu

Koneellinen annosjakelupalvelu

Meiltä saat lääkkeesi toimitettuina 2 viikon erissä "pussinauhana". Säännöllisesti käytettävät lääkkeet pakataan kerta-annospusseihin. Jokaisen pussin päälle kone merkitsee selkeästi asiakkaan nimen, lääkkeiden ottoajankohdan ja lääkkeiden nimet sekä määrät. Pussit on kätevä ottaa esimerkiksi mukaan matkalle.

Palvelu on edullista. Jakelumaksu sisältää pussituksen lisäksi läälityksen tarkistuksen, reseptien uusinnan ja lääkemuutosten seurannan. Asiakas maksaa vain 2 viikon lääke-eristä, ei kokonaisista pakkauksista. Näin ollen asiakas säästää mahdollisissa lääkemuutoksissa. Kysy palvelun hintaa apteekista.

Lisätietoja saat apteekista sekä  Oma-annospalvelusta

Anja